LinguaramadindongLinks

Diversas Webs que tienen muchos recursos y interesantes propuestas para el aprendizaje y enseñanza del español, el català y la alfabetización


 • Castellano

 • Centro de Castuera

  Específica para alfabetización, esta web es un recurso esencial para este fin. Contiene fichas y recursos de gran utilidad

 • Orientación andújar

  Esencial, contiene muchísimos recursos para el aula, de todo tipo y no sólo para la enseñanza del español.

 • ARASAAC

  Diversos recursos para el aula es un proyecto del gobierno de Aragón

 • Aula diez

  Recursos ele.

 • Pinterest

  Recursos de todo tipo para aprender español, recursos ele y de alfabetización, muy interesantes.

 • Instituto Cervantes

  Recursos de todo tipo para aprender y enseñar español.

 • Aula intercultural

  Recursos para el aula intercultural.

 • TodoELE

  Recursos para enseñar español.

 • UDICOM

  Unidades didácticas para alumnos de Educación Infantil y Primaria, creadas por un CPR de Murcia. Material imprimible, en formato PDF.

 • Català

 • Xtec Merli catalán

  Buscador de recursos per l'aula d'acollida de la generalitat

 • Buscador

  Buscador de recursos per a l'ensenyament del català

 • Recursos para aprender català

  Recursos de la generalitat per aprendre català

 • Edu 365 catalán

  Diversos recursos audiovisuals per l'aula

 • Una mà de contes catalán

  Contes audiovisuals molt bonics i amb valors

 • Vincles online

  Eines d’aprenentatge per l’alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses assoleixi les quatre habilitats pròpies de tota competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure). Els materials interactius s’han dissenyat de manera que es puguin utilitzar amb autonomia, ja que només són necessàries habilitats bàsiques en l’ús de les TIC.

 • Resum de gramàtica bàsica

  Resum dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana.

 • Edu3.cat

  Portal educatiu de ràdio i televisió, amb més de 2.200 audiovisuals d’àmbits de coneixement agrupats en Ciències naturals, Ciències socials, Educació artística, Educació física, llengua i Literatura, Tecnologia, Matemàtiques i Tutoria. Els recursos són: Fotografia, WebTV, Cinema, ràdio i Nous formats. També disposa d’un bloc.

 • PELC

  Programa impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i el COFUC (Consorci per al Foment de la Llengua Catalana). Inclou teoria i exercicis autocorrectius dels nivells elemental (per a parlants amb un domini inicial suficient de la llengua catalana a nivell oral i de comprensió lectora), mitjà i superior. El nivell d’iniciació és en procés d’elaboració.

 • Parla.cat

  Espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure (gratuïta) o amb tutoria (amb matrícula). Actualment s’ofereixen els nivells Bàsic i Elemental.

 • Didac. Diccionari de català

  Diccionari d’aprenentatge de català especialment pensat per facilitar l’aprenentatge de la llengua, per a aprenents de català que l’aprenen com a segona llengua i volen més informació que la simple equivalència dels mots. Les definicions, fàcilment comprensibles, són escrites amb un llenguatge senzill i planer.

 • Diccionaris.cat

  Portal de Larousse Editorial d’accés gratuït, creat amb la voluntat de posar a l’abast de tots els usuaris d’Internet una eina pràctica i útil que aplega tots els seus diccionaris en línia en què intervé el català: diccionari general, de sinònims i bilingües (castellà, anglès i francès).

 • Optimot

  Web per resoldre consultes lingüístiques en línia, creat per l’antiga Secretaria de Política Lingüística, el TERMCAT i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

 • Recursos i aprenentatge de català autònom

  Portal de la Universitat de Barcelona on es recullen recursos de tipologia diversa.

 • Verbix

  Conjugador verbal multilingüe en línia, que aplega les conjugacions de 383 idiomes. La interfície és en anglès.

 • CPNL consorci per a la normalització lingüística

  Pàgina web del consorci per a la normalització lingüística.Cercador de cursos i centres disponibles.

 • Servei d’Autoformació en Llengua Catalana (SALC)

  Material d’autoaprenentatge que permet treballar de manera autònoma els nivells intermedi, de suficiència i superior de la llengua catalana, com ara proves de nivell, exercicis autocorrectius, fitxes de teoria, fitxes personals de treball, propostes de treball estàndard, dictats, bibliografia complementària, un diccionari electrònic, informació sobre l’acreditació del nivell de llengua i consells per aprendre a aprendre…

 • Els verbs

  Conjugació de tots els temps i verbs catalans onlineContacta con nosotros.